» BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH
  • Pháp lý bảo trì công trình
  • Kế hoạch bảo trì công trình
  • Các hình thức bảo trì
  • Xác định tình trạng của công trình
  • Các gọi dịch vụ sicom cung cấp
  • Các nghiên cứu đã được công bố
Các nghiên cứu đã được công bố

 

Trong quá trình nghiên cứu, nhóm R&D của sicom có một số bài báo được công bố trên các tạp chí khoa học có uy tín ở trong và ngoài nước, một số bài báo điển hình được trích dẫn ở đây để tiện tham khảo.


CONFERENCE PAPER

 •  Tran, V. A. and Quek, S. T. (2006), “Damage locating vector for identifying structural damage using limited sensors”, Proceeding of the 19th KKCNN symposium on civil engineering, 10 - 12 December 2006, Kyoto University, Japan, 121-124, 2006.
 • Tran, V. A. and Quek, S. T. (2007a), “Sensor validation in the context of the damage locating vector method”, Proceeding of the 20th KKCNN symposium on civil engineering, 4 - 5 Oct 2007, Jeju, Korea, 79-82, 2007.
 • Tran, V. A. and Quek, S. T. (2007b), “Structural damage assessment with limited sensors”, Proceeding of the 5th international conference on advances in steel structures, 5 - 7 December 2007, Singapore, 677-682, 2007.
 • Tran, V. A., W. H. Duan and Quek, S. T. (2008a), “Structural damage assessment using damage locating vector with limited sensors”, Proceeding of the 15th SPIE international conference on sensors and smart structure technologies for civil, mechanical and aerospace system, 9 - 19 March 2008, San Diego, California, USA, 693226, 2008.
 • Tran, V. A., Duan, W. H., and Quek, S. T., (2008b), “Structural damage detection using damage locating vector with unknown excitation”, Proceeding of the twenty-first KKCNN symposium on civil engineering, 27 - 28 Oct 2008, Singapore, 105-108, 2008.
 • Quek, S. T., Tran, V. A., Duan, W. H., and Hou, X. Y., (2009a), “Structural damage detection using wireless sensors accounting for data loss”, Proceeding of the 16th SPIE international conference on sensors and smart structure technologies for civil, mechanical and aerospace system, 8 - 12 March 2009, San Diego, California, USA, 7292, 2009.
 • Quek, S. T., Tran, V. A., and Hou, X. Y., (2009b), “Structural damage detection accounting for loss of data in wireless network sensors”, Proceeding of the 8th international conference on damage assessment of structures, 3-5 August 2009, Beijing China, 125-132, 2009.
 • Quek, S. T., and Tran, V. A., (2009), “Structural damage detection utilizing accelerations induced by moving load”, Proceeding of the 7th international workshop on structural health monitoring, 9-11 September 2009, Stanford University, Stanford, CA, USA, 391-398, 2009 (ISBN 978-1-60595-007-5)
 • D. Dinh-Cong, T. Vo-Duy, N. Nguyen-Minh, V. Ho-Huu, A. Tran-Viet, T. Nguyen-Thoi., (2015), A two-stage assessment method for laminated composite beams based on layerwise theory using DLV method and DE algorithm; (The 12th National Conference on Solid Mechanics Da Nang City – Vietnam, 7/08/2015). 

 
JOURNAL PAPER

 • Quek, S. T., Tran, V. A., and Hou, X. Y., (2009), “Structural damage detection accounting for loss of data in wireless network sensors”, Key Engineering Materials, Vol. 413-414, pp. 125-132, 2009.

 • Quek, S. T., Tran, V. A., Duan, W. H., and Hou, X. Y., (2009), “Structural damage detection using enhanced damage locating vector method with limited wireless sensors”, Journal of Sound and Vibration, 328 (4-5), 411-427.
 • Quek, S. T., Tran, V. A., and Duan, W. H., (2009), “Sensor validation with damage locating vector method”, International Journal of Structural Stability and Dynamic, 1 (149-180).
 • Quek, S. T., Tran, V. A., and Duan, W. H., (2009), “Locating vector method for structural damage detection using noisy and limited static response data”, Journal of Engineering Structures, (Under Review).
 • Nguyen Minh Nhan, Dinh Cong Du, Vo Duy Trung, Tran Viet Anh, Nguyen Thoi Trung., (2016), A new energy indicator in damage locating vector method (DLV) for detecting multiple damaged positions in beam and truss structures. Vietnam Journal of Mechanics (Vol 38, No 3, 2016).
 • Vo-Duy, T., N. Nguyen-Minh, H. Dang-Trung, A. Tran-Viet, and T. Nguyen-Thoi., (2015), Damage Assessment of Laminated Composite Beam Structures Using Damage Locating Vector (DLV) Method. Frontiers of Structural and Civil Engineering 9(4): 457–65.
 • Nguyen Minh Nhan, Dinh Cong Du, Vo Duy Trung, Tran Viet Anh, Nguyen Thoi Trung., (2016), A new energy indicator in damage locating vector method (DLV) for detecting multiple damaged positions in beam and truss structures; Vietnam Journal of Mechanics, VAST, Vol. 38, No. 3 (2016), pp. 153 – 166.

BOOK CHAPTER

 • Chapter 2: Enhanced Damage Locating Vector Method for Structural Health Monitoring.

(Book: Health Assessment of Engineered Structures: Bridges, Buildings and Other Infrastructures. Book details: Hardcover: 300 pages; Publisher: World Scientific Publishing Company (January 30, 2013); Language: English; ISBN-10: 9814439010; ISBN-13: 978-9814439015; amazon links: http://www.amazon.com/Health-Assessment-Engineered-Structures-Infrastructures/dp/9814439010)

  Dịch vụ khác
   » TƯ VẤN THIẾT KẾ
 » THI CÔNG NỘI THẤT
 » THI CÔNG CÔNG TRÌNH
 » ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
 Lượt truy cập: 18575135
 Đang truy cập: 12
Địa chỉ 1: 111/36 đường Xóm Chiếu, P 16, Q4                               Địa chỉ 2: 47-57 Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp HCM
Địa chỉ 3: số 3 lô A, 160 Nguyễn Văn Quỳ, P Phú Thuận, Q7         Điện thoại: 0909 491 334, đường dây nóng: 0909 207 578
Website: www.sicom.com.vn - Email: info@sicom.com.vn