» BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH
  • Pháp lý bảo trì công trình
  • Kế hoạch bảo trì công trình
  • Các hình thức bảo trì
  • Xác định tình trạng của công trình
  • Các gọi dịch vụ sicom cung cấp
  • Các nghiên cứu đã được công bố
Pháp lý bảo trì công trình

PHÁP LÝ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH

Sau một thời gian sử dụng, kết cấu công trình, chi tiết kiến trúc hay các thiết bị cơ điện lạnh của công trình sẽ bị xuống cấp do ma sát, lão hóa, ăn mòn, ... Vì vậy, để đảm bảo công trình luôn trong tình trạng sẵn sàng phục vụ cao nhất, luật pháp về bảo trì đã được các cơ quan chính quyền của Việt Nam ban hành, một số Nghị định, Thông tư, Quyết định, Tiêu chuẩn được cập nhật liệt kê bên dưới để tiện tham khảo: 

 • 03/2017/TT-BXD ngày 16 tháng 3 năm 2017: HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH CHI PHÍ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

 • 09/2011/TT-BNV ngày 3/6/2011: QUY ĐỊNH VỀ THỜI HẠN BẢO QUẢN HỒ SƠ, TÀI LIỆU HÌNH THÀNH PHỔ BIẾN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN;

 • 1129/QĐ-BXD ngày 7/12/2009: Định mức Dự toán Sữa chữa;

 • 03/2017/TT-BXD ngày 16/03/2017: HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH CHI PHÍ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG;

 • 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015: VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG;
 • 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015: VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG;
 • 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015: VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG;
 • 05/2015/TT-BXD ngày 30/10/2015: QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG VÀ BẢO TRÌ NHÀ Ở RIÊNG LẺ;
 • 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016: Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư;
 • 1214/BXD-TTr năm 2015 hướng dẫn thực hiện quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành;
 • 2316/BXD-TTr năm 2014 hướng dẫn một số quy định Nghị định 121/2013/NĐ-CP và Thông tư 02/2014/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành;
 • 02/2014/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 121/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở;
 • 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013: QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG; KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN; KHAI THÁC, SẢN XUẤT, KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG; QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT; QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ CÔNG SỞ
 • 22/2013/TT-GTVT ngày 23/8/2013: Quy định về bảo trì công trình hàng không dân dụng; 
 • 17/2013/TT-BGTVT ngày 5/8/2013:  Quy định về quản lý và bảo trì công trình đường thủy nội địa;
 • 14/2013/TT-GTVT ngày 5/7/2013:  Quy định về bảo trì công trình hàng hải; 
 • 11/2012/TT-BXD ngày 25/12/2012:  Hướng dẫn lập và quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng
 • 977/LĐTBXH-KHTC hướng dẫn thực hiện bảo trì công trình xây dựng;
 • 26/2016/TT-BXD quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành;
 • 10/2015/TT-BXD  ngày 30/12/2015: Quy định hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư;

 • 37/2009/TT-BXD ngày 01/12 năm 2009: Hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý giá dịch vụ nhà chung cư;
 • 02/2016/TT-BXD Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư;
 • 06/2008/QĐ-BXD ngày 03/01/2008: Hướng dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà chung cư;
 • TCVN9381_2012: Hướng dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà;
 • TCVN 9378:2012- Tiêu chuẩn quốc gia về Khảo sát đánh giá tình trạng nhà và công trình xây gạch đá;
 • TCVN 5573:2011 -Tiêu chuẩn quốc gia về Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế;
 • TCVN 9399:2012 -Tiêu chuẩn quốc gia về Nhà và công trình xây dựng - Xác định chuyển dịch ngang bằng phương pháp trắc địa;
 • 3409/QĐ-BGTVT ngày ngày 08 tháng 9 năm 2014 Ban hành định mức bảo trì thường xuyên đường bộ;
 • 1682/QĐ-TCĐBVN ngày ngày 07 tháng 10 năm 2013Công bố tiêu chuẩn kỹ thuật bảo dưỡng thường xuyên đường bộ số TCCS 07:2013/TCĐBVN.

Đối với người sử dụng hoặc ban quản lý tòa nhà, 03 vấn đề chính cần quan tâm bao gồm:

 • Phí bảo trì thu của người sử dụng: 2% giá bán
 • Công trình cấp I, II, III bắt buộc phải bảo trì => gửi báo cáo lên cơ quan quản lý cấp tỉnh mỗi 3-5 năm hoặc sau mỗi khi có sự cố: hỏa hoạn, động đất, …
 • Công trình cấp 4: khuyến khích bảo trì
Lưu ý: Phân biệt giữa quản lý vận hành và bảo trì công trình theo 02/2016/TT-BXD:
Khoản 1 Điều 10 quy định về hoạt động quản lý vận hành nhà chung cư bao gồm các công việc sau đây:
a) Điều khiển, duy trì hoạt động, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống thang máy, máy bơm nước, máy phát điện, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy, dụng cụ chữa cháy, các thiết bị dự phòng và các thiết bị khác thuộc phần sở hữu chung, sử dụng chung của tòa nhà chung cư, cụm nhà chung cư;
b) Cung cấp các dịch vụ bảo vệ, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, diệt côn trùng và các dịch vụ khác bảo đảm cho nhà chung cư hoạt động bình thường;
c) Các công việc khác có liên quan.
Khoản 1, 2 và 3 Điều 11 quy định về bảo trì nhà chung cư như sau:
1. Hoạt động bảo trì nhà chung cư bao gồm việc kiểm tra, quan trắc, kiểm định chất lượng, sửa chữa nhỏ, sửa chữa định kỳ và sửa chữa lớn phần xây dựng nhà chung cư; kiểm tra, duy trì hệ thống an toàn phòng cháy, chữa cháy; thay thế các linh kiện hoặc các thiết bị sử dụng chung của tòa nhà, cụm nhà chung cư.
2. Chủ sở hữu nhà chung cư có trách nhiệm bảo trì phần sở hữu riêng và đóng góp kinh phí để thực hiện bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư theo quy định của Luật Nhà ở và Quy chế này.
Trường hợp có hư hỏng phần sở hữu riêng mà ảnh hưởng đến các chủ sở hữu khác thì chủ sở hữu có trách nhiệm sửa chữa các hư hỏng đó, nếu chủ sở hữu không thực hiện sửa chữa thì đơn vị quản lý vận hành hoặc người được giao quản lý nhà chung cư được tạm ngừng hoặc đề nghị đơn vị cung cấp dịch vụ tạm ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước sinh hoạt đối với phần sở hữu riêng này; trường hợp có hư hỏng phần sở hữu chung trong khu vực thuộc sở hữu riêng thì chủ sở hữu phần sở hữu riêng có trách nhiệm tạo điều kiện và hỗ trợ đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, đơn vị thi công sửa chữa các hư hỏng này.
3. Việc bảo trì phần xây dựng nhà chung cư phải do đơn vị có năng lực theo quy định của pháp luật về xây dựng thực hiện; việc bảo trì các hệ thống thiết bị của nhà chung cư phải do đơn vị có năng lực tương ứng với công việc bảo trì thực hiện. Trường hợp đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư có năng lực bảo trì thì có thể thuê đơn vị này thực hiện bảo trì.

 Trân trọng ./.

  Dịch vụ khác
   » TƯ VẤN THIẾT KẾ
 » THI CÔNG NỘI THẤT
 » THI CÔNG CÔNG TRÌNH
 » ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
 Lượt truy cập: 18575141
 Đang truy cập: 9
Địa chỉ 1: 111/36 đường Xóm Chiếu, P 16, Q4                               Địa chỉ 2: 47-57 Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp HCM
Địa chỉ 3: số 3 lô A, 160 Nguyễn Văn Quỳ, P Phú Thuận, Q7         Điện thoại: 0909 491 334, đường dây nóng: 0909 207 578
Website: www.sicom.com.vn - Email: info@sicom.com.vn